Microsoft Access

Microsoft Access to system obsługi relacyjnych baz danych, wchodzący w skład pakietu biurowego Microsoft Office dla środowiska Windows. Od wersji 2.0 dostępny w wersji polskiej. Do przykładowych zastosowań można zaliczyć prostsze aplikacje dla małych i średnich firm, dotyczące analizy oraz przetwarzania danych. Microsoft Access można również wykorzystać do szybkiego prototypowania aplikacji bazodanowych.

 1. Warunki
 2. Program kursu

Czas trwania kursu: 30 godzin
6 dni - po 5 godzin dziennie

Cena: 600 PLN brutto

 1. Wprowadzenie do programu.
 2. Zasady projektowania baz danych:
  • Typy danych.
  • Określenie zbiorów niezbędnych danych.
  • Określenie zbiorów pól w tabelach.
  • Określenie kluczy podstawowych.
  • Normalizacja danych.
  • Własności pól.
 3. Projektowanie struktury rekordu w tabelach:
  • Jakość informacji.
  • Maski wprowadzenia danych.
  • Modyfikacja kolejności pól.
  • Pola listy i pola kombi.
  • Reguły poprawności w Microsoft Access.
 4. Projektowanie tabel i relacji:
  • Łączenie tabel w relacje.
  • Tworzenie relacji w trakcie tworzenia tabeli.
  • Ustawianie relacji dla istniejących tabel.
  • Właściwości relacji i typ sprzężenia.
 5. Projektowanie i korzystanie z formularzy:
  • Tworzenie nowego formularza.
  • Manipulowanie danymi przy pomocy formularzy.
  • Tworzenie formularzy przy pomocy kreatora.
 6. Projektowanie kwerend i raportów (m.in. kwerendy wybierające, krzyżowe, wyszukujące duplikaty, kryteria w kwerendzie i ich rodzaje, kwerendy oparte na tabelach, opcje grupowania w raportach).
 7. Wprowadzanie modyfikacji.
 8. Eksport i import danych.
 9. Podsumowanie.
Get Adobe Flash player