Kurs oprogramowania graficznego

Programy graficzne znajdują dzisiaj niebagatelne zastosowanie w szeroko rozumianych mediach. Reklama, telewizja, poligrafia, fotografia, internet, to tylko kilka przykładowych obszarów, gdzie dobra znajomość programu Photoshop, czy też Corel Draw, będzie niepodważalnym atutem. Nasz 3-dniowy kurs, to skondensowana dawka praktycznej wiedzy, od podstaw do uzyskania pełnej samodzielności, w pracy na potrzeby poligrafii i internetu.

 1. Warunki
 2. Program kursu

Czas trwania kursu: 24 godziny
4 dni - po 6 godzin dziennie

Cena: 960 PLN brutto

Wymagana liczba uczestników: 8 osób

Warunkiem rozpoczęcia kursu w danym terminie jest komplet uczestników.
W przypadku braku kompletu uczestników, zgłoszeni uczestnicy zostają przepisani
na najbliższy kolejny termin lub w przypadku rezygnacji zostanie zwrócona zaliczka.

Warunkiem rejestracji na kurs jest wpłacenie zaliczki w wysokości 50 zł.

Formy płatności:
Przelew, bądź osobiście w naszej siedzibie gotówką lub kartą kredytową.

Konto:
Kredyt Bank S.A. IV O/W-wa
75 1500 1777 1217 7000 6989 0000

 1. Grafika rastrowa i wektorowa.
 2. Piksele, punkty, rozdzielczość.
 3. RGB, CMYK, HSB, Lab, skala szarości, bitmapa, indexed color.
 4. Zarządzanie kolorem.
 5. Głębia bitowa (8, 16, 32 bitów/kanał).
 6. Formaty plików.
 7. Grafika na potrzeby druku, internetu, video.
 1. Obszar roboczy.
 2. Menu, narzędzia, palety, okna.
 3. Preferencje, dostosowanie widoku, skróty klawiaturowe.
 4. Korzystanie z aplikacji Adobe Bridge.
 1. Aparaty cyfrowe.
 2. Skanowanie.
 3. Otwieranie i import plików graficznych.
 4. Stosowanie polecenia "Place...".
 5. Tworzenie nowych obrazów.
 1. Interpretowanie palety "Histogram".
 2. Stosowanie korekcji automatycznej i ręcznej.
 3. Korekcja koloru: "Auto Color", "Match Color", "Color Balance", "Hue/Saturation", "Replace Color", "Selective Color", "Channel Mixer", "Levels", "Curves", "Photo Filter".
 4. Korekcja tonalna: "Levels", "Curves", "Shadow/Highlight".
 5. Wyostrzanie/rozmywanie obrazu.
 1. Narzędzia selekcji: "Marquee", "Lasso", "Magic Wand", "Pen".
 2. Przesuwanie, ukrywanie, inwersja selekcji.
 3. Dodawanie i odejmowanie obszarów selekcji.
 4. Operacje na krawędziach selekcji.
 5. Operacje zawartością selekcji.
 6. Zapisywanie i ładowanie obszaru selekcji.
 7. Maski, kanał alpha, praca w trybie "Quick Mask".
 8. Korzystanie z okna "Extract filter".
 1. Zmiana wielkości obrazu: "Image Size" i "Canvas Size".
 2. Kadrowanie.
 3. Dodawanie i odejmowanie obszarów selekcji.
 4. Skalowanie, obrót, dystorsja, korekcja perspektywy, odbicie lustrzane całego obrazu oraz jego fragmentów.
 5. Polecenie "Free Transform".
 6. Klonowanie fragmentów obrazu z wykorzystaniem narzędzi "Clone Stamp", "Pattern Stamp", "Healing Brush" oraz "Patch".
 7. Redukcja "efektu czerwonych oczu" narzędziem "Color Replacement".
 8. Retusz przy pomocy narzędzi "Smudge", "Blur", "Sharpen", "Dodge/Burn" oraz "Sponge".
 9. Kreatywna dystorsja obrazu: "Liquify filter".
 1. Tworzenie kształtów wektorowych oraz zrasteryzowanych.
 2. Kształty podstawowe i korzystanie z presetów.
 3. Wypełnienie typu "solid color", "gradient" i "pattern".
 4. Użycie narzędzia "Pen".
 1. Narzędzia: "Brush", "Pencil", "History Brush", "Art History Brush".
 2. Zmiana właściwości pędzla przy użyciu palety "Brushes".
 3. Pędzle użytkownika.
 4. Funkcje narzędzia "Eraser".
 5. Wypełnianie obszarów kolorem, narzędzia "Gradient", "Paint Bucket", polecenie "Fill".
 6. Wybór koloru pierwszoplanowego oraz tła, paleta "Color" oraz "Swatches", narzędzie "Eyedropper".
 1. Warstwy tekstowe.
 2. Tekst punktowy i paragrafowy.
 3. Formatowanie tekstu.
 4. Tekst na ścieżce.
 5. Wlewanie tekstu do kształtów.
 6. Zmiana orientacji tekstu.
 7. Konwersja tekstu punktowego na paragrafowy (i na odwrót).
 8. Używanie efektów z grupy "Warp Text".
 9. Konwersja tekstu do kształtu oraz do ścieżki roboczej.
 10. Korzystanie z polecenia "Find and Replace Text".
 11. Rasteryzacja warstwy tekstowej.
 1. Korzystanie z palety "Channels".
 2. Selekcja i edycja kanałów.
 3. Operacje na kanałach: tworzenie, duplikacja, rozdzielanie, łączenie, usuwanie.
 1. Korzystanie z palety "Layers".
 2. Tworzenie i zarządzanie warstwami.
 3. Przekształcanie tła w warstwę.
 4. Grupowanie i wyrównywanie warstw.
 5. Rasteryzacja warstw, usuwanie, łączenie.
 6. Przezroczystość i tryby nakładania.
 7. Tworzenie efektu typu "knockout".
 8. Efekty warstwy i style.
 9. Warstwy dopasowania i warstwy wypełnienia.
 10. Maska warstwy.
 11. Maski wektorowe.
 12. Maska typu "clipping".
 1. Filtry korekcyjne i kreatywne.
 2. Stosowanie okna "Filter Gallery".
 3. Użycie polecenia "Fade".
 1. Formaty plików.
 2. Tworzenie prezentacji PDF.
 3. Eksport do formatu ZoomView.
 4. Tworzenie galerii internetowej.
 5. Tworzenie tzw. stykówki.
 1. Projekt dla poligrafii.
 2. Projekt dla Internetu.
 3. Projekt dla wideo.
 4. Opcje związane z wydrukiem.
 1. Obszar roboczy.
 2. Menu, narzędzia, palety, okna.
 3. Preferencje, dostosowanie widoku, skróty klawiaturowe.
 1. Tworzenie nowych rysunków i ich otwieranie.
 2. Wyszukiwanie i wstawianie zawartości rysunków.
 3. Praca z szablonami.
 4. Cofanie, ponawianie i powtarzanie czynności.
 5. Informacje o rysunku.
 6. Powiększanie i przewijanie zawartości okna.
 7. Praca z widokami.
 1. Rysowanie linii.
 2. Formatowanie linii i konturów.
 3. Stosowanie pociągnięć pędzla.
 4. Cofanie, ponawianie i powtarzanie czynności.
 5. Rozpylanie obiektów wzdłuż linii.
 1. Rysowanie prostokątów i kwadratów.
 2. Rysowanie elips, kół, łuków i klinów.
 3. Rysowanie wielokątów i gwiazd.
 4. Rysowanie spiral.
 5. Rysowanie siatek.
 6. Rysowanie kształtów wstępnie zdefiniowanych.
 7. Rysowanie z zastosowaniem rozpoznawania kształtów.
 1. Kopiowanie, duplikowanie i usuwanie obiektów.
 2. Kopiowanie właściwości, transformacji i efektów obiektów.
 3. Pozycjonowanie, wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów.
 4. Przyciąganie obiektów.
 5. Używanie prowadnic dynamicznych.
 6. Zmienianie rozmiarów i skalowanie obiektów.
 7. Obracanie obiektów i odbicie lustrzane.
 8. Grupowanie i łączenie obiektów.
 1. Praca z obiektami złożonymi z krzywych.
 2. Kształtowanie obiektów złożonych z krzywych za pomocą trybu odbijania węzłów.
 3. Pochylanie i rozciąganie obiektów.
 4. Rozmazywanie obiektów.
 5. Nadawanie obiektom chropowatości.
 6. Stosowanie efektów zniekształcenia.
 7. Kształtowanie obiektów za pomocą obwiedni.
 8. Rozdzielanie i wymazywanie części obiektów.
 9. Przycinanie obiektów.
 10. Spawanie i wyznaczanie części wspólnej obiektów.
 11. Tworzenie metamorfoz obiektów.
 12. Tworzenie kadrów.
 1. Tworzenie, edytowanie i usuwanie symboli.
 2. Używanie symboli w rysunkach.
 3. Zarządzanie kolekcjami i bibliotekami.
 4. Współdzielenie symboli między rysunkami.
 1. Wypełnienia jednolite, tonalne, deseniem, teksturą.
 2. Stosowanie wypełnień postscriptowych.
 3. Stosowanie wypełnień siatkowych.
 1. Wybieranie kolorów.
 2. Tworzenie palet kolorów.
 3. Ustawianie właściwości palety kolorów.
 1. Tworzenie obrysu obiektów.
 2. Stosowanie perspektywy do obiektów.
 3. Tworzenie głębi wektorowych.
 4. Tworzenie cieni.
 1. Stosowanie przezroczystości.
 2. Stosowanie trybów scalania.
 1. Rodzaje soczewek i ich wpływ na wygląd obiektu.
 1. Określanie układu strony.
 2. Wybieranie tła strony.
 3. Dodawanie, zmienianie nazw i usuwanie stron.
 4. Korzystanie z linijek.
 5. Kalibrowanie linijek.
 6. Konfigurowanie siatki.
 7. Konfigurowanie prowadnic.
 8. Określanie skali rysunku.
 1. Tworzenie warstw.
 2. Zmienianie właściwości warstw i kolejności ułożenia obiektów.
 3. Przenoszenie i kopiowanie obiektów pomiędzy warstwami.
 4. Drukowanie warstw.
 1. Dodawanie i zaznaczanie tekstu.
 2. Zmienianie wyglądu tekstu.
 3. Wyszukiwanie, edytowanie i przekształcanie tekstu.
 4. Wyrównywanie tekstu i ustalanie odstępów w tekście.
 5. Przesuwanie i obracanie tekstu.
 6. Przenoszenie tekstu.
 7. Dopasowywanie tekstu do ścieżki.
 8. Formatowanie tekstu akapitowego.
 9. Scalanie i łączenie ramek tekstu akapitowego.
 10. Zawijanie tekstu akapitowego wokół obiektów i tekstu.
 11. Osadzanie grafiki i dodawanie znaków specjalnych.
 12. Wyświetlanie znaków niedrukowalnych.
 1. Przekształcanie grafik wektorowych w mapy bitowe.
 2. Dodawanie map bitowych.
 3. Kadrowanie i edytowanie map bitowych.
 4. Stosowanie efektów specjalnych do map bitowych.
 5. Stosowanie efektów koloru i tonu.
 1. Tworzenie, stosowanie i edytowanie stylów grafiki lub tekstu.
 2. Dostosowywanie okna dokowanego "Style grafiki i tekstu".
 3. Tworzenie i stosowanie stylów kolorów.
 4. Edytowanie i sortowanie stylów kolorów.
 5. Przenoszenie i kopiowanie stylów kolorów.
 1. Tworzenie obiektów do publikacji w internecie.
 2. Publikowanie w internecie.
 3. Drukowanie.
 4. Publikowanie w formacie PDF.
 5. Importowanie i eksportowanie plików.
 1. Projekt logo.
 2. Projekt dla poligrafii.
 3. Projekt dla internetu.
Get Adobe Flash player